24.září 2014
  
  


12.srpna 2014

Jsme úžasnými bytostmi

                              

 

 

Přijměte pozvánku na spolutvoření.
Bude o tom, že jsme bytostmi znající soucit, laskavost a sjednocující objetí.

Úžasnějšími, než si kdokoliv z nás dokáže představit:-) Jsme těmi, kdo disponuje nezměrnými potenciály. V našem energetickém poli jsou zapsány všechny zkušenosti, kterými jsme prošli za milióny předchozích životů.

 Dokážete si představit, jaké je to mnohorozměrné vědění?

To, že jsou tyto informace zaneseny v našem energetickém poli dokazuje moderní věda (Institut Rezonance na Havaji, Bioenergetická laboratoř při Univerzitě UCLA v Los Angeles, Institut HeartMath a mnohé další).

Kvantová fyzika potvrzuje, že jsme vědomou energetickou bytostí. Už ví, že vše a každý je ve vzájemném propojení.

 Co to pro nás v praktickém důsledku znamená?

Z mého pohledu s tím přicházejí tyto možnosti:

 -  kdo se rozhodne komunikovat se svým tělem, sám se uzdraví

 -  kdo se rozhodne komunikovat s Přírodou, uzdraví prostředí kolem

-  kdo se rozhodne komunikovat s Vesmírem, zjistí, jakou moudrou a vědomou bytostí je:-)

 Seminář ve Fulneku přinese každému různé možnosti, které mají za cíl znovuobjevení pravé podstaty.

 Svobodný stav, kdy je naše fyzické tělo uvolněné a zdravé, emoce srovnané a mysl jasná, je žádoucí.

 Pozvánka je pro ty, koho již nebaví žít v programech nesvobody a napětí, v oslabení a trápení.

 I když to tak na první pohled nevypadá, máme na výběr. Je to naše volba, vlastní zodpovědnost a odvaha, která nás dovede ke změněnému pohledu na svět vnitřní a vnější.                                                       

  Seminář organizuje a vede – Gabriela Dušková

Přihlášky -  

 Email - gabisoul77@gmail.com, nebo tel. 737330250
 Cena – 277,-Kč

Záloha na večerní miniseminář se platí předem - 150,-Kč
na účet 107-1226280257/0100

 „Jsme těmi, kdo přišli na planetu Zemi realizovat vlastní krásu, moudrost a bezpodmínečnou lásku“ Gabisoul 

 

16.července 2014

                                   Pradávná Alchymie
                       

 

 

 VEČERNÍ MINISEMINÁŘ V PRAZE, 6.SRPNA, OD 18 - 21,00 HODIN

 Vrací se nám do života. Planeta Země, jako multidimenzionální bytost, otevírá pro nás, lidské bytosti, novou dimenzi. Od stávající 3D reality se liší tím, že má vyšší vibraci, není systémová, ale naopak intuitivní. Neplatí v ní mentální vzorce, které přináležejí do 3D.

Je to časoprostor, který uznává jednotu veškerého života.
Dává pocítit, že vše, co nám do života přichází, je doprovázeno světlem. V této dimenzi už člověk nemá pochyb o tom, že hmota je tvořená energií, která se celým Vesmírem vine spirálovitě. Rozplývají se tu strachy a nejistoty, stejně jako potřeby něco kontrolovat a řídit. Do života přichází klid a vědomí hlubokých souvislostí v rámci situací, které se nám v životě dějí. Je to prostor plný synchronicit. Niterného přání starat se a pečovat o své fyzické a spirituální tělo.

Dále se dostavuje poznání, že proměna ve vnějším světě, kdy se vrací pozornost k vnímání posvátnosti Ženy a Muže, přichází skrze vnitřní změnu.

Ve vyšších vibracích si začínáme být dobře vědomi své Vnitřní Ženy a Vnitřního Muže.

V momentě, kdy jsou tyto aspekty vyrovnané, tak našimi buňkami plyne "program" - vitalita (tedy ne degenerace). Energetická centra se točí vyšší rychlostí, uzdravující proces nabírá na obrátkách. Lidé prociťují, jak je jejich tělo moudré, a jakým nesmírným potenciálem disponuje pro sebeléčení. Stačí poslouchat, nechat se vést a být v rezonanci. 

Svým způsobem je to alchymistický proces. Naše oči spatřují zázraky v jednoduchosti, naše tělo si libuje v organickém prostředí a přijímá organickou, živou stravu, naše aura se rozšiřuje a hladí vše kolem, stejně jako vše kolem hladí nás. 

Tvoření v této realitě doprovází posvátná geometrie. Kdo ji v sobě uzná a stabilizuje, tak již nemusí zažívat stavy jednoty „jen“ během seminářů a společných setkávání. Tento stav se stává trvalým. 

Nyní bude mnohem jednodušší udržet se v těchto vibracích v jakémkoliv prostředí a v kontaktu s jakýmkoliv člověkem. 

Kdo má touhu změnit svou realitu, nedržet se zákonitostí 3D, ale otevřít si prostor pro tvoření v realitě, kde namísto destrukce přichází kreativita, namísto nemocí zdraví a namísto oslabování se, tak sebeposílení, přijďte. Jste srdečně zvání.

Je to rovněž pozvánka od Matky Země. Velmi si přeje, ať se probudíme a přeladíme svou frekvenci. Je to pozvánka pro všechny vědomé muže a ženy.
Gabisoul

Pro přihlášení - pošlete email na - gabisoul77@gmail.com
Cena - 277,-Kč
Konání - Praha, Hostivař, Toulcův Dvůr, Velká Přednášková místnost, od 18,00 - 21,00 hodin, příchod na setkání 20-30 minut předem, děkuji. 

Záloha -150,-Kč se platí na účet 107-1226280257/0100, KB v Brně

 


16.06.

Přijměte pozvánku na večerní miniseminář do Prahy - Toulcova Dvora. Téma zní - "Vědomí v srdci aneb Jak si vědomě zvyšovat své frekvence".

Čeká nás vícero cvičení, kdy si ukážeme, jak si udržovat vlastní vibrace ve vyšších polohách. Je to čím dál potřebnější. Tendence, abychom byli ve stavu oslabení se zvyšují, z toho důvodu je - pro toho, kdo si to tak nacítí - žádoucí, vědomě tvořit způsobem, který podporuje obranyschopnost, vnitřní sílu, jasnou mysl, soucítění...

Zkrátka kvality, které jsme na planetu Zemi přišli v sobě probudit. Skrze sebe změníme realitu kolem.

Při posledním červnovém úplňku mne má egyptská minulost vedla do vnitřního znovupropojení lunárního a slunečního cyklu. Rozpomínání, kým ve skutečnosti jsme, začíná běžet na plné obrátky. Čas čisté vášně. Pro sebe, pro druhé, celý Vesmír, Život sám. Zrodil se z touhy a zároveň hlubokého klidu. Od té doby zkoumá sám sebe skrze nás.  

A tak je tento předprázdninový večer určen pro ty z Vás, kdo toužíte žít jednoduše, ve spojení sami se sebou, nežli se systémem, ve spojení se svojí divokou stránkou, nežli tou potlačovanou, ... v napojení, nežli v odpojení:-)

Objímám a těším se na Vás.

Gabi


 23.04.
Poslouchám Moudrost Delfínů. Dovedla mne k jinému vnímání. S Velkým Nebeským Křížem, který se nyní utváří v rámci naší Sluneční soustavy - planetami Marsem, Jupiterem, Uranem a Plutem, se pozornost zpátky zaměřuje na "Kříž" samotný.

Tímto Vám předávám zprávu, která mi před chvílí přišla. Kapacita našeho vědomí a vědění se rozšíří, když se začneme jiným způsobem dívat na Kříž s Jeshuou, který nám tu po mnoho staletí prezentovala a demonstrovala církev. Dnešní obraz je jiný. Yeshua již není na Kříži, aby v nás tento umělý a nepravdivý obraz vyvolával emoce související s utrpením a zraněními. Obraz se zcela mění. Nový je Oslavou Života. Vede k posílení. Yeshua na něm drží Kříž v rukou, ramena jsou stejně dlouhá, a vložený je do Kruhu. Je to symbol naší planety Země. Ne náhodou se tato proměna děje v Den Země.

Kredit - Eso-garden.com

Když kolektivně změníme tento obraz, tak ten starý energetický vzorec, který nás manipuloval k tomu, abychom své životy vnímali jako ty, ve kterých je mnoho bolesti a smutku, dokážeme obejmout do své náruče. To je cesta ke změně. Když přijmeme, že vše, co jsme kdy zažili, bylo v pořádku, a obejmeme se s tím, tak v té chvíli se v naší ruce objeví klíček ke dveřím, které by jinak zůstaly dál zavřené. Na těch dveřích je napsáno... tady nechávám volný prostor, každý si tam může dosadit svou autentickou kvalitu, čistou energii... jakkoukoliv frekvenci, se kterou rezonujete.

Když začneme každý Kříž se symbolikou utrpení objímat, vnímat, jak září a ve středu Kříže se vše popojuje do Centra, Celku, Celistvosti, změní se nám optika.

A ještě jedna zmínka na závěr. Kamarádka Romi mi nedávno posílala odkaz na článek, kde je vědecky potvrzené, že Yeshua měl ženu. S Maří Magdalénou žili v posvátném svazku. Ženství je posvátné. Stejně jako mužství. Muž a žena patří k době. 

Oba aspekty jsou vyrovnané. Ženský se doplňuje s mužským, a naopak. Navzájem se ctí, sílí, ladí. Otevírám téma posvátného vztahu. Oživuji ho, tím, že jej zalévám čistou vodou. Jako semínko na Jaře. Vyroste z něj Strom Života.

   

 Kredit - www.crystalbastrology.com                   Kredit - sestřenka Miri, Avebury

Kredit - Karel Čtveráček "Slunce"

 

Poslechněte si - HAPPY - Pharrell Williams

a v celodenní verzi :-)  - http://24hoursofhappy.com/

11.03.
 Napsala jsem článek pro slovenskou Eugeniku k blížícímu se Bratislavskému semináři v Horském parku.
Pro aktuálnost sem článek vkládám:-)
Přeji voňavé dny. Začínají růst první jarní kytky, bylinky... Pozemská zahrádka se rozkvétá, Gabriela 

 

PRIMÁRNĚ JSME VĚDOMÍM

 Co to pro mne znamená?

S pohledem směrovaným dovnitř, do svého vnitřního světa, objevujeme principy fungování energetických vzorců. Rozpomínáme se na to, že se pod hmotnou strukturou otevírá svět energií. Jedním z našich aspektů je, že jsme vědomým energetickým systémem. Multidimenzionální bytostí. Do této reality jsme si přišli zažít zkušenost spojenou s vnitřní proměnou. Vede nás to k rozpoznávání vzorových modelů, které žijeme. Některé jsou vědomé, některé plynou z podvědomé úrovně. V mnoha případech to nejsme my – naše pravé Já – kdo skrze své chování zapisuje do stávající reality různé zkušenosti.

Naše podstata nespočívá v boji, ani v hromadění, chamtivosti a v oslabování se. Přesně naopak. Naše duše je láskyplná, soucitná, tvořivá a hladivá. Svou velikostí se rovná Vesmíru. Ano, takový potenciál je v nás ukrytý. Je uchovaný v každém atomu naší buňky, na úrovni našich čaker a energetického pole. Naše energetické pole je jako kniha. Jsou v ní zapsané všechny zkušenosti, kterými jsme kdy prošli, a to nejen v současném životě. Ten, kdo se na své energetické pole začne vědomě napojovat, tak se v průběhu času naučí to, co je „zapsané“, číst. Je to stejné jako ve škole. Nejprve písmenka, pak slabiky, a pak se nám začnou skládat celé věty, celý příběh. Příběh o nás. Příběh o tom, kým ve skutečnosti jsme.

Když se ladíme směrem dovnitř, tak v čase dokážeme rozpoznat, že naše podstata je elektromagnetická. Příčina každé nerovnováhy spočívá v „nesrovnalostech“ v rámci našich energií. Lékaři a klasická medicína nám sice předkládají koncept o tom, že každá ne-moc se dá vyléčit chemicky, ale je zjevné, že tento způsob nefunguje. Namísto posilování, se v ordinacích a nemocnicích spíše oslabuje. Vím, že vám to přijde na první moment úsměvné, ale dovedete si představit, že přijdete do ordinace lékaře nebo lékařky, která cvičí jógu, taiji nebo qigong, a namísto předepisování chemikálií vám srovná energie v poli? Představte si, že by v každé ordinaci čekal na svého pacienta vědomý lékař, který by pátral po skutečné příčině ne-moci. Zapomněl by na business. Měl by dostatek síly změnit „systém“. A člověka, který k němu přijde, by pohledem hladil. Vnímavější a citlivější by uhlazovali auru. Je to příliš jemné? Ale není to přesně o tom, že v jemnosti je největší síla? A že by lidé z ordinací přestali vycházet vyděšení, ustaraní, s recepty za stovky korun? Možná by tento přístup probudil tu opomíjenou část uvnitř nás, která volá po pozornosti. A jakmile ji svou pozornost začneme věnovat, tak se možná vyzdravíme ze všech neduhů. Přijdeme na to, že primární vztah máme sami se sebou. Ani ne s partnerem, partnerkou, rodiči, lékaři aj. Zkrátka sami se sebou.  A tento vztah je o zodpovědnosti. A naslouchání vlastní intuici. O sebe-posilování.

K tomu vede i program semináře „Primárně jsme vědomím“. Inspirace přichází z mnoha směrů. Jednak ze zdrojů tisíce let starých, ale v čím dál větší míře i z pole vědy, kvantové fyziky. Od moderních vědců, kteří jsou zároveň mystiky. Jako byli Einstein a Nikola Tesla. Jakými jsou Nassim Haramein, Tom Kenyon, Valerie Hunt, William Tiller a jiní.

 A jaký ten program je?

Především prožitkový. Vedoucí do hloubky sebe sama. Vedoucí k rozpomenutí, jak proměňovat staré oslabující vzorce, jak se sebe-léčit. Jak se otevřít vnitřní síle.

Cesta k tomuto semináři vedla přes Školu Rozpomínání, kterou založil Drunvalo Melchizedek. V rámci prvního lektorského kurzu, který proběhl před třemi lety v americké Sedoně, jsem obdržela certifikát, který mi umožnil předávat Drunvalo učení v našich zemích. Během minulých měsíců se v České a Slovenské republice ke spolutvoření pod názvem „Probuzení moudrosti ve svém srdci“ přidalo přibližně 400 úžasných bytostí.

A rozpomenutí se, jak správně užívat svých energií, vede dál. K dalšímu spojování částí Květu Života. Vytvořený již je -  od samého počátku. Je jen na nás, abychom ho uznali a začali žít. A tak jedním ze záměrů návazného spolutvoření se stává, vytváření jemných, ale zároveň mocných vln, která nás posouvají k vědomému žití. Naše generace má otočit kormidlem. Máme „uvidět“ léčivé světlo, které každou situaci doprovází. Máme vnímat a „uvidět“, že každý člověk, je primárně energetickou bytostí. Máme cítit a „vidět“, jak Země a příroda dýchá. Máme se probudit a „vidět“, že mezi námi není rozdílů, že všechny zkoušky, kterými v životě procházíme, jsme si s láskou předem naplánovali, abychom si je v hmotné realitě mohli zažít. Je to úžasná cesta. A ty možnosti! Zkrátka velké dobrodružství na planetě Zemi.

Kdo z Vás budete mít při čtení této zprávy příjemné pocity, a komu vnitřní vedení napoví, že příležitost pro spolutvoření na zmiňovaném semináři je přesně to, co nyní bude vaší inspirací do dalších dní, tak se ozvěte:-)

Gabriela Dušková

21.02.

 Včera jsem měla možnost pobýt 12 hodin v Amatérské jeskyni, která se nachází v Moravském Krasu. V rámci skupiny, která skenuje vnitřní prostory. Vždy mne ten prostor fascinuje. Na první pohled působí studeně a tmavě, a přitom vím, že takový není. Stačí se dívat delší čas do tmy. Dýchat se zádrží. Pak se vyjeví, že za každým "obrazem" je světlo. Jinak řečeno - každý obraz doprovází světlo. Těžko se to popisuje, to se zkrátka musí zažít.

Zkuste si představit, že stojíte v naprosté tmě a mluvíte. Přitom nevidíte své fyzické tělo. Věřím, že si brzy začnete pokládat stejnou otázku jako já. Odkud se ten hlas bere? Kde a odkud přesně plynou ty myšlenky, která vyúsťují do slov?  V jeskyni, a při pobytech ve tmě, se paradoxně "osvětlují" naše pohledy na věci, na fungování materiálního světa, i toho energetického.

Krásný víkend.

    


27.01.

 

 

Krásný den všem,                                                                                                                            v návaznosti na první uskutečněný seminář na téma „PRIMÁRNĚ JSME VĚDOMÍM“ mne to vede k napsání článku o vibracích. Nalaďuji se do jemnosti a přeji příjemné čtení a uvědomění.

                                  Začnu otázkou. Týká se informací a vibrací.

 Kterým směrem zacílit svou pozornost – spíše k informacím nebo primárně k vnitřním vibracím & nacítění?

                                  Linearita času nám dává možnost srovnávání. Když se poohlédneme do minulosti, tak nám spolu s tímto tématem možná vyplyne, že jsme mnoho ze své pozornosti  věnovali informacím. Hledali jsme návody, jak pozitivně myslet, jaký mít zdravý životní styl, jaké jsou trendy v módě, bydlení, sportech, autech atd. Věda se v té době zaměřila na to, aby v rámci svých výzkumů dokázala koncového zákazníka přesvědčit, že výrobek z „prověřených“ materiálů, ingrediencí a složek, je ten nejlepší na trhu. Mnoho výzkumných laboratoří pracovalo na základě zakázek z komerčního průmyslu (minulý čas je zde vnesen vědomě:-)

                                             Ve zdravotnictví (alopatické medicíně) se v dávnější minulosti změnila podstatná věc. Léčení a nacítění, spolu s tradičními postupy, se od sebe oddělilo. Z léčení se v čase stalo „posuzování zdravotního hlediska“. V tomto smyslu se z něj ztratilo nacítění. A také uvědomění, že my lidé jsme celistvou bytostí, že nejsme seskládaní z částí jako automat. Lokální zaměření nepátrá po příčině. Na druhé straně se však toho v „lekárnách“ hodně prodá.

                                      Jaký je důvod, že farmaceutické laboratoře produkují stále více tabletek, sirupů, emulzí, očkovacích látek, a my jsme čím dál oslabenější? Podávání chemických léků nám má uvnitř těla navodit ty správné chemické reakce, aby potíž vymizela. To, co se děje ve skutečnosti, má za následek, že cizorodé chemické látky nabourávají naši přirozenou vnitřní chemii. Vyrobené jsou za účelem potlačení symptomů. A co znamená, že jsou potlačeny symptomy? Není skutečnou realitou to, že skrze chemii jsou některá nervová vlákna v mozku narušena, a z toho důvodu přestáváme vnímat bolest nebo nepříjemný stav?

                                       Při ponoření se do hlubší úrovně cítíme, že nás tělo bolet nepřestalo. Nevyřešila se příčina. A tak s námi i nadále komunikuje ve smyslu, abychom „nepotlačovali sami sebe“, ale naopak, abychom upřednostnili sami sebe. S tím také souvisí téma sebeoslabování a sebeposilování.

Dostáváme se tak k vibracím. Nastává čas vrátit se zpátky k nacítění a léčení, které si naše duše tolik přeje.

 Kde začít?

 

                        Třeba v uvědomění, že nejsme „chemickou“ bytostí, ale elektromagnetickou. Na úrovni našich energetických center (čaker) a  našeho pole (aury), které se nachází kolem fyzického těla, vibrují elektromagnetické vlny.

Sdílím krátké video z Bio-energetické (vědecké) laboratoře v Los Angeles - https://www.youtube.com/watch?v=x1B7lFAmhcs

LIDSKÉ AURY
            Autentické Audio nahrávky, Bio-Energetické pole (zaznamenáno v laboratoři). Přední vědecké výzkumy, které se zabývají lidským Bio-energetickým polem, potvrzují existenci 7-čakerního systému, a rovněž dokumentují jejich rozdílné frekvence, souvislosti a vibrační kmitání.Spolu s poznatky z čínské medicíny, výzkumy z laboratoří dokazují souvislost mezi čakrami a endokrinním systémem - jednotlivými žlázami. Každá z čaker vykazuje jiné frekvence v návaznosti na barevné spektrum, emoce, zvuky a vjemy z „neviditelného“ světa.
     
           Optimální zdravotní stav nebo oslabený, kreativita, stavy změného vědomí, lucidní snění, láska a soucit, to vše má své specifické bionergetické vyzařování a souvisí s tím, nakolik si člověk uvědomuje své fyzické tělo, jak pracuje se svou myslí, a v jak častém vědomém kontaktu je se svojí duší.

  A tak se můžeme ptát?                                                                                                             

                                                Jaké vibrace nám proudí tělem, v prstech, dlaních, když do nich bereme fastfoodové jídlo, anebo naopak zdravé potraviny, které jsou vypěstované námi nebo citlivými farmáři?

                                                Jaké vibrace nám proudí tělem, když sedíme celý den v klimatizované místnosti, v domě s betonovými základy, ve „sklenících“ administrativních budov, anebo naopak, když jsme venku na zahradě, v lese, u vody?

                                              Jaké vibrace nám proudí tělem, když přijímáme více fyzické obživy, než je zdrávo, anebo když každý den cvičíme, meditujeme, občas se postíme?

                                            Jaké vibrace nám proudí tělem, když reprodukujeme ostatním špatné zprávy, popisujeme negativní situace, rozesíláme je po emailech, anebo se naopak „pozastavujeme“ nad krásou uměleckých děl, nádherné hudby, harmonií v přírodě, nad zázraky Života?

        Jak vibruje naše tělo při oslabení, a při nedostatku energie, a jak při vnímání vnitřní síly?

 Jak je to s business konceptem u velkých společností ? Není postavený na tom, abychom ztratili kontakt sami se sebou?

 Není čas se zastavit a přenastavit v sobě některé modely?  Uvolnit se a zodpovědět si, k čemu je magneticky přitahována naše duše?

            Potřebujeme takové množství zpráv z vnějšího světa? Neodvádí nás od práce, která souvisí s naší vnitřní proměnou? Který svět je skutečnější – ten vnější,nebo ten vnitřní?

 

                                                        Nemají nás nakonec všechny ty negativní zprávy z vnějšího světa dovést k obrácení pozornosti směrem dovnitř, abychom namísto zeslabování se, procítili, a na všech úrovních prožili, jaký je stav uvolnění, jemného vibrování po celém těle, které do každé buňky přináší radost? Rozpomínání, že naše síla je dávnou prasílou, jen ji v sobě probudit?

Venku jemně sněží. Příroda si pochrupuje. Jemní lidé naciťují, že možnost svobodné volby, která se týká míry pozornosti upřené směrem ven nebo dovnitř, je úžasná věc. Jemná sdělení zachvívají duši. V jemnosti je ukrytá velká síla.

 Objímám se s Životem, jemně, uzemněně, šťastně. Gabisoul

______________________________________________________________________

 

NEJBLIŽŠÍ SETKÁNÍ a „NA SOBĚ PRACOVÁNÍ“ SE KONAJÍ NA TĚCHTO MÍSTECH A V NÁSLEDUJÍCÍCH ČASECH:

 

BRNO, 9.února – neděle, VEČERNÍ MINISEMINÁŘ, od 18,00 – 21,00 hod. – téma                                                       "PROPOJENÍ S DELFÍNY“

BRNO, 14.-16.února – pátek až  neděle, SEMINÁŘ                                                                                                          „PRIMÁRNĚ JSME VĚDOMÍM“  

PRAHA, 26.února – středa, VEČERNÍ MINISEMINÁŘ, od 18,00 – 21,00 hod. –                                               téma „ JAK VYVOLAT LÉČIVÉ VLNY UVNITŘ SEBE“

PRAHA, 19.března - středa, VEČERNÍ MINISEMINÁŘ, od 18,00 – 21,00 hod. –                                            téma „V REZONANCI SAMI SE SEBOU“

PRAHA, 20.března – čtvrtek, DĚTSKÝ SEMINÁŘ „DĚTI,DĚTI, DĚTI NA PLANETĚ ZEMI“, od 17,00 – 19,30 hod., pro děti od 5-11 let

PRAHA, 21.-23.března - pátek až  neděle, SEMINÁŘ                                                                                                   „PRIMÁRNĚ JSME VĚDOMÍM“ – 

BRATISLAVA, 28.-30. března, - pátek až  neděle, SEMINÁŘ                                                                                       „PRIMÁRNĚ JSME VĚDOMÍM“ 

 

                            MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍCH TERAPIÍ –

BRNO – dle domluvy
PRAHA – 26.února – v 9,00, v 11,00, ve 13,00, v 15,00 hodin
PRAHA – 20.března – v 11,00, 13,00 hodin
PRAHA – 21.března – v 11,00, 13,00 hodin
BRATISLAVA – 28.března – v 11,00, 13,00 hodin

 

                     Místa konání – PRAHA – Hostivař, Toulcův Dvůr
                                       BRNO – městký park Lužánky, Středisko volného času
                                           BRATISLAVA – Horský park, Na Horárni

        Přihlášky – u mne:-) Nejlépe – emailem:-) Podrobnosti ke každému termínu budu doposílat.

 

A na závěr –

S pozorností, často zaměřenou dovnitř, jednou uvidíme svůj vnitřní svět stejně dobře, jako nyní vidíme ten vnější. Zdá se Vám to nemožné? Časy se mění. Uvidíte:-)

Jakmile „vidění“ uvnitř svého těla zdokonalíme, tak tou nejlepší diagnostikou na celém světě bude náš vlastní vnitřní zrak.

Hezký začátek týdne, Gabriela 


18.1.2014

                                                      EMOCE
 

Emoce jsou zásadní, elementární složkou života. Mnoho spirituálních učení popisuje mimo tělo fyzické i tzv. „emocionální tělo“,  a pak další jako mentální, astrální, aj. Zdá se, jakoby to byly různé dimenze jedné bytosti. Pokud se na to podíváme pod tímto úhlem pohledu, pak můžeme emoce umístit do jim přiděleného prostoru, a to způsobem, který napomůže opečovávat dlouho zanedbávané.


Na chvíli odbočíme k tomu, co to vlastně je pojem „vědomí“.  V minulém století  došla už i kvantová fyzika k poznání, že Vědomí prostupuje vším, tedy i našimi buňkami, atomy, skrze naší DNA, což je také důvodem, proč se naše DNA chová tak inteligentním způsobem. Věda již přišla na to, že hmota vychází ze světla, ne naopak. K úplnému vyléčení je nutné obrátit pozornost k naší energetické stránce. Hmota (fyzické tělo) je, v případě nemoci, „ukazatelem“ energetické nerovnováhy. Napravování fyzična neřeší energetické zablokování. Je třeba jít odshora směrem dolů – od světla ke hmotě. Což znamená – odstranit energetické bloky, aby energie mohla volně, živě proudit celým tělem. To jsou  podmínky, které udržují zdraví.


O vědomí se zmiňujeme z toho důvodu, že emoce jsou jejím aspektem, který má však určitý zatížený náboj (ang.“charge“). Každý zná, co to je být pod tíhou emocí. Naše emoční dynamika má vliv na celý náš život, zásadním způsobem ho ovlivňuje. Konkrétně ovlivňuje to, co přitahujeme do svého života, jakým způsobem se chováme a v neposlední řadě, zda jsme zdraví nebo nemocní. Emoce formují náš život a jsou základním aspektem k porozumění, kým ve skutečnosti jsme. I přes tuto skutečnost se na kolektivní úrovni o své emoce příliš nestaráme, jinými slovy -  „nepracujeme s nimi“. Jakmile si však toto uvědomíme, a začneme přetvářet ty emoce, které nás stahují dolů, tak se osvobodíme. Jednoduché to není, protože na začátku se budeme potýkat s mnoha svými stíny. Pokud však vytrváme, a budeme objevovat čím dál hlubší stránky sebe sama, mnoho z potlačovaného a zadržovaného se brzy uvolní, a do života nám vstoupí nový svěží závan, který změní vnímání na mnohé věci – vztahy, události, situace. Dalším doprovodným aspektem této práce je, že začneme být v čím dál větší míře autentičtější. Je to cesta pro ty, kdo si přejí objevit mnohem komplexnější obrázek o této realitě. A tak jako ve všem, i tady bude platit, že existuje přímá úměra. Nakolik toho máme potlačeného uvnitř sebe, a o čem nechceme vědět, tak takovým způsobem je ovlivněný i náš pohled na vnější svět. Pokud jsou uvnitř nás neprozkoumané hlubiny, tak je ani nemůžeme spatřit ve vnějším světě.Z toho důvodu mnozí lidé nerozumí tomu, když jim jiní povídají o energiích stromů, že slyší, jak k nim promlouvají kameny, když cítí, že všechny elementy jsou živé, Vesmír je naplněný životem, a že existuje mnoho jiných dimenzí a časoprostorů, mnoho jiných bytostí a ras atd.


Chtěli byste se tomuto vnímání otevřít?:-)


Pak je třeba začít pracovat na vnitřní proměně, která vede k uvolnění emocionálních bloků a zatížeností. Je třeba změnit emocionální dynamiku. Existuje vícero možností. Jednu si můžeme popsat konkrétně. Představte si, že se nacházíte v situaci, kdy máte z něčeho obavy nebo strach. První uvědomění spočívá v tom, že se nejedná o nic jiného, než o obranné, ochranné stránky našeho těla. Posuneme se kousek dál a uvědomíme si, že je to určitá forma energie, která k nám bytostně přináleží, a že to není složitá dovednost, umět ji proměnit. Děje se tak skrze záměr. Silný záměr:-) Jakmile se tedy vnitřně rozhodnete, že momentální stav vám nevyhovuje (možná se vám bude zdát zvláštní, proč to zmiňuji, ale když si kousek poodstoupíte a poohlédnete se zpátky do minulosti, kdy jsme se v těchto situacích nacházeli, tak si sami musíme přiznat, že někdy do těch stavů cíleně utíkáme a někdy je „vyvoláváme“), tak pokud nám to tedy nevyhovuje, učiníme vnitřní rozhodnutí, že danou energii, danou emoci proměníme v něco konstruktivnějšího, například v energii kreativní. Ve tvořivou emoci.


A tak jako jsme dlouho „trénovali“ utíkání do stavů obav, strachů, nejistot, tak nyní je třeba, skrze vnitřní disciplínu, s láskou, vytahovat uvnitř přehlížené, potlačené a vynést to všechno ven na světlo. Pokud se tomu budete věnovat často a dostatečně dlouho, tak začnete vnímat energii stromů, uslyšíte mluvit kameny, vodu, oheň, Zemi, budete vnímat, že ve Vesmíru existuje mnoho jiných dimenzí. Otevře se možnost zažívat hmotu ve světle, světlo ve hmotě, v realitě této Sluneční soustavy, na krásné planetě Zemi. Pro toto POZNÁNÍ jsme si sem přišli:-)
Gábi Dušková inspirovaná autorkou knížky Genius Groove Dr. Manjir Samanthou-Laughten a profesorkou na UCLA univerzitě v Kalifornii Valerii Hunt  

         

         namalovala kreslířka Petra Bobalová, http://pbobalova.blogspot.cz/

7.1.2014

Přeji všem krásný Nový rok,
                     podle Mayského kalendáře jsme opustili „Age of Man“ (Věk člověka), a v novém tisíciletí se posouváme do „Age of God“ (Věku Boha). V tomto období máme spatřit a rozpoznat krásu své duše a osvobodit ji. Úzce s tím souvisí úroveň našeho vnímání. Celá škála úrovní. Dříve jsme často rozlišovali jen dvě základní úrovně, a to podvědomí a vědomí. Nyní se otevírá cesta k úrovni, která se nachází nad těmito zmiňovanými. Říká se jí Nadvědomí (Superconsciousness). Hodí se také pojmenování Vhled & Moudrost.

Zatímco se první dvě úrovně orientují více na „hmotu“, tak ta třetí, která volá po naší pozornosti, se zabývá „světlem“, duší.

A jaký vliv mají tyto informace na praktické Bytí v této 3D realitě?

                     K čemu to je, vědět, že nás to vede k objevení Bohyně a Boha v sobě samých, když se nedaří urovnat dlouholeté spory, neoplýváme takovou hojností, jakou bychom si přáli, a během dne jsme často spíše ustaraní, nežli radostní?

Ano, to je přesně to téma, které je obsahem nového semináře.

                     Vyzdravíme se skrze vhled a změnu, nikdy ne díky tomu, že ze své situace budeme vinit jiné.

                     Ke vhledu a změně nás dovede rozpoznání emočních vzorců. Často žijeme staré emoční vzory, které jsme „vyrobili“ v minulosti. Často si toho nejsme vědomi.
Někdy jsme v situaci, kdy nerozumíme tomu, proč se vše děje právě tímto způsobem.
Brzy dojdeme k poznání (nebo už jsme došli), že vše, co nás zneklidňuje, je výsledkem naší „emoční dynamiky“, nežli přímá odezva na cokoliv, co právě probíhá ve vnějším světě. Situace je jen tzv. „spouštěčem“.

                      Jsme již schopni, ochotni přijmout fakt, že vnější svět reflektuje náš vnitřní? Přestaly nás staré emoční vzory, které nás roky drží v nevyřešených situacích a neharmonických vztazích, bavit? To je základní otázka. Pokud nás to ještě bavit nepřestalo, tak je nebudeme mít sílu zrušit. Pokud nás to už bavit přestalo, tak se nabízí kombinace poznatků, ke kterým došla moderní věda, a která navazují na staré učení.

Vědecky je dokázané, že naše mysl nespočívá v mozku, ale že se jedná o pole vědomí.
A otevřít se vědomé práci, se svým vlastním polem vědomí vede k otevření se potenciálům, které nám umožní cítit své tělo, vnímat svou sílu, činit správná rozhodnutí, rozpoznat, co je zdrojem našich emocí, a všeobejmout je.

A tak nám všem přeji otočení směru – z vnějšího do vnitřního, od nepodstatných záležitostí k podstatě, namísto „stoupání“ směrem vzhůru, tak raději přinášet světlo na Zemi. Proto tu jsme:-) „PRIMÁRNĚ JSME VĚDOMÍM“


Kvítí v průběhu celého roku, autor - Karel Čtveráček 

 


1.1.2014
                            Je jiný ten letošní Nový rok. Poprvé v tomto životě mi nevadí, jaké je venku počasí, poprvé v životě nelituji, že jsem nestrávila vánoční svátky a Silvestra na horách, poprvé v životě vnímám, že nehodnocení je zároveň projevem nejvyšší úcty a respektu k sobě samé. Vše vnější vždy jen reflektuje náš vnitřní svět. Když obejmeme každý projev jiného člověka, každou jeho nebo její větu, znamená to, že všeobjímáme i sami sebe. Je to léčivé. A doprovodný bonus spočívá v tom, že nám "neutíká" energie. 

                            V takové harmonii pak člověk dokáže třeba stavět kameny špičkou na sebe. Umění, které spočívá v koncentraci, a které svým způsobem popírá Newtonovy zákony, ovládá Tsewang (manžel mé sestřenice), který je z Nepálu. Kameny na sebe stavěl o letošním Štědrém dni na moravském poutním místě - u studánky Panny Marie.

                            A tak nám do letošního roku přeji, abychom se dokázali otevřít i jiným pohledům na tuto realitu, než jak je popisována ve školních učebnicích. Přeji nám všem, abychom dokázali "stavět kameny špičkou na sebe", aby naše vnitřní řeka přesně znala své směřování, aby nás neopouštěla vášeň, kreativita, tanec, touha a soulad.
With Love, Gabi "soul" 

                          
21.prosince

  


16.listopadu
Chvíli po večerním minisemináři v Praze na téma "Propojení s delfíny", mi malá Kristýnka od Jizerských hor poslala obrázek, který s Vámi na tomto místě sdílím:-)

Delfíni & Velryby 

  Velryba má na ploutvi náramek z pokladu na ostrově a delfíni,z téhož pokladu, náhrdelníky

DĚKUJI KRISTÝNKO BARTOSCHOVÁ

8.10.2013
Ráda bych se podělila o jeden "neuvěřitelný" snímek, který mi dnes poslal jeho autor - Miro Svetlik.  Na semináři v Bratislavě zmiňoval, že fotí často Měsíc. Fotky Měsíce si schovávám pro připravovaný internetový Newsletter - VESICA NEWS:-)
O víkendu jsem ještě Mira požádala, zda by neměl v databázi i Slunce.

A on druhý den ráno vyfotil toto -

OTEC SLNKO, Miro Svetlik


16.října bude v Praze další setkání - VEČERNÍ MINISEMINÁŘ,
tentokrát na téma - VAKUUM

 Před tím, než s vámi budu sdílet téma k dalšímu setkání, chtěla jsem se podělit o to, co se odehrálo na samotném začátku minulého pražského setkání – „něco ze zákulisí“:-) 

Když jsem minulé úterý začala připravovat v Toulcově Dvoře prostor, tak tam ještě nebyly židličky. Požádala jsem místního správce, zda by mi s jejich uspořádáním pomohl. Věděla jsem, že nás má být něco přes 60, kolem 70-ti celkem. Domluvili jsme se, jak mají být rozestavěné. Pak jsem se na malou chvíli vzdálila, a když jsem přišla zpátky a ptala se, kolik jich máme, tak to nejprve nebylo zřejmé. Až když jsme je spočítali, došli jsme k číslu 72.  

Číslo – 72 vyjadřuje ve starých textech – 72 tváří Boha. 

Když toto číslo vynásobíme dvěmi, tak dostáváme 144 – číslo, které se vztahuje ke Světlu, Procitnutí, Transformaci... a do Srdce vstoupení.  

Symbolika těchto čísel mi přicházela těsně před naším setkáním. Chodí s tím i mnoho synchronicit. Podle mého oblíbeného Nassima Harameina se synchronicity dějí, když zpátky objevíme vztah k vakuu-prázdnotě, a když posílíme sebeuvědomnění. Jinými slovy to znamená, když se primárně zaměříme dovnitř sebe. Na vztah, který máme sami se sebou. Na kolektivní úrovni je zřejmé, že jsme na tento primární vztah pozapomněli. 

Jak ho zpátky objevit?
Jakým způsobem se dotknout své duše, své nevinnosti?
Kde se nachází ta pomyslná dvířka, která vedou do vnitřního ticha?

Přichází doba, kdy si jako multidimenzionální bytosti začneme uvědomovat více realit. Jakmile se osvobodíme ze „starých modelů“, tak zjistíme, že si můžeme zvolit, kterou realitu si přejeme žít. Nepřišli jsme na planetu Zemi, abychom žili jednu jedinou realitu, která je „pevně daná“. S tím, že žádná jiná není možná. To je model, kterému velí hlava.

Když se posuneme do svého středu, ke svému pravému Já, tak si vzpomeneme, že jsme sem přišli z toho důvodu, abychom přenastavili „staré uvažování“. Spolu s tím přijde uvědomnění, že je to jen na nás samotných, jakou realitu zvolíme. Kterou si magneticky přitáhneme?

Poznání o „paralelních světech“ přichází, až v momentě, kdy se „dotkneme prázdnoty“. Paradoxně se v té chvíli uděje to, že se silně propojíme se Zemí a Sluncem. Zakořeníme se směrem dolů. Otevřeme se přicházejícímu Světlu zeshora. Přestaneme mít tendenci, stále před něčím utíkat, přehlížet to, jak s námi vše komunikuje. Začne nám připadat nesmyslné, abychom argumentovali „starými vzory“, vymlouvali se, že pro něco nejsou vhodné podmínky... to může být pravda – ale jen ve 3D systémové realitě. Změna jedné reality za jinou je přesně tou záležitostí, kterou jsme tady přišli učinit.

Posunout hranice. Otevřít se a osvobodit. A žít tu realitu, která rezonuje s námi samotnými.  

Hlavou nové uspořádání, ve kterém by se nám šťastně žilo, nevymyslíme. Bude vždy duální, setrvávající ve 3D.

A tak tento večer vyrovnáme rytmus mezi prouděním ven a dovnitř. Vykročíme na cestu k tomu, co jsme tady ve skutečnosti přišli žít. Každý další den, se od rána do večera, někdy i od večera do rána:-), budeme ptát:

„ Co na to říká moje srdce?“
„ Kam mě vede?“
„ Jaké to je být nehodnotící, všeobjímající bytostí, která se vědomě umí stát vnitřním tichem?“ 

Jakmile se dotkneme krystalické povahy vakua, začnou nám do života přicházet synchronicity. Jedna za druhou. Tímto způsobem s námi komunikuje naše pravá podstata (pravá mozková hemisféra?:-). Je to jazyk, kterému rozumíme. Je to ten jazyk, který tady byl kdysi dřív, jako jediný používaný. Je čas, zpátky mluvit touto řečí. Známe ji velmi dobře.

 

17.ZÁŘÍ 2013

                                  

Intent is a silent knowing that we are the creator of the dream.
 MY JSME TI, KDO TVOŘÍ SVÉ SNY - skrze záměry
  

Don Jose Luis 

 


3.září 2013

STAVĚNÍ SLAMĚNÝCH DOMŮ

 Pozvánka pro příznivce stavění ze slámy & hlíny:-)

Níže najdete pozvánku od Dana Grmely, se kterým stavíme na Vysočině slaměný domeček podle posvátné geometrie ve tvaru VESICA. A je to super! 

     

Strawship Jardy Kováře IV. - finální omítky z místní hlíny + vzorky hliněných podlah

 Nesovice u Vyškova, 6.-8.9.2013

 Za pomocí prototypu zednického vibračního síta přesíváme místní hlínu i písek pro dosažení jemnozrných omítek. Omítky můžeme zesvětlovat a pigmentovat. V rámci kurzu budeme vzorovat směsi a provádět finální omítky z místní hlíny. Zkusíme i vzorky omítek pigmentovaných (oblíbený pigment s sebou!). Provedeme 4 různé zkušební vzorky pro hliněnou podlahu. Kdo bude chtít, může ještě zkoušet i slámování stěn, špric a hrubé hliněné omítky, dřevohlínoslámovou příčku či nepálené hliněné cihly...

 Podstatná část kurzu je věnována pásmu přednášek o všem, co můžete potřebovat ke stavbě slaměného domu, srovnání různých alternativ úsporných opatření a technických zařízení z hlediska návratnosti investic  a konzultacím k vlastním projektům účastníků. Základní přednášky o stavění ze slámy tentokrát doplníme o dvě přednášky nové: 

 Nepálená hlína ve stavitelství (hliněné podlahy, stěny z nepálených cihel, dusané stěny, hydrofobizace omítek pro venkovní použití, omítky z místní hlíny na slámu a jiné povrchy, vzorování směsí, zesvětlování a pigmentování finálních omítek z místní hlíny, svépomocný mramorový štuk jako levná alternativa marockého štuku...).

 Vytápění a ohřev teplé vody v nízkoenergetických domech (teplovzdušná vs sálavá kamna, těžká akumulační a finská kamna, vhodná dispozice místností pro distribuci sálavého tepla, kamna s výměníkem - teplovzdušné a teplovodní vytápění, ohřev teplé vody - kombinace výměník z kamen + solárně termický kolektor nebo fotovoltaika, lázeňská kamna, schémata zapojení, přívod vzduchu do topeniště z exteriéru, tepelná ztráta větráním, rekuperace tepla z odpadního vzduchu a vody...).

 Podrobné info najdete zde: http://www.slamak.info/aktuality/strawship-v-nesovicich-u-vyskova

  Zdraví!

  Dan Grmela

 www.slamak.info

 

30.května 2013
A dnes jedno "domácí tvoření" - kombinace "kuchyň & zahrada"
Upečeno k narozeninám a ke Dni Dětí, with Love

                         

28.května 2013
Sdílím s vámi recept na kváskový chlebíček, který už zhruba dva měsíce, několikrát do týdne peču, často rozdávám, baví mě to:-)

Tady je návod - KVÁSKOVÝ CHLEBÍČEK 

          

 .. a k chlebíčku - "jarní oslava na talíři"
 ...zasláno Veronikou z Beskyd - děkuji 


17.května 2013
V pátek navečer bude mít v Brně koncert Maok. Jsme domluveni, že v průběhu koncertu povedu meditaci. Akci pořádá centrum Slunce, pokud budete mít zájem přijít, tak se prosím podívejte na stránky -
http://www.duchovniprednasky.estranky.cz/ , kde najdete potřebné informace, a skrze které je možné zakoupit vstupenku.
Přijďte si poslechnout hudbu z Vyšších sfér a zažít si meditaci, která povede do spojení s vnitřním Vesmírem. Těším se:-) Gábi

11.05.2013
Včera mi můj strýc z Oder zaslal tyto nádherné fotografie vzdálených mlhovin

         Srdcová mlhovina

         Mlhovina duhovky

 Mlhovina duše

... a tuto nádheru máme také uvnitř sebe

Jak je to možné?

Uvnitř našeho srdce je ukrytý celý Vesmír, a my se na to zpátky rozpomínáme... a není mezi námi nikdo, kdy by to tak neměl:-)
Krásný den. 


15.04.2013
Na web linku - klikněte ZDE - si můžete poslechnout interview s Drunvalem o stávající situaci a době nadcházející.
Stručnější verze sděleného je následující -
- Na základě předpovědí, které pochází od Mayů, se blížíme nové realitě – nový krásný svět je na dosah

- Mayové rozumí a znají symbol Hunab Ku, který v sobě nese vědění o samotném stvoření

                                                                               
- Taktéž rozumí mnoha věcem, na které naše věda teprve přichází; na všech úrovních jsou ve svých znalostech před námi
- V této době končí nejdelší kosmický cyklus, který běží od počátku existence; Mayové si tohoto cyklu nebyli vědomi a nyní k tomuto poznání dochází
- Cyklus, během kterého byly stvořeny planety a hvězdy, tak, jak je známe, brzy skončí; vše jednou začíná a končí; a my se již brzy posuneme do další oktávy mezi Univerzi; věda na tuto skutečnost nyní také přichází
- Tento posun pro nás znamená požehnání; je to dar
- Není třeba se něčeho obávat, nebo mít strach
- Brzy poznáme, kým ve skutečnosti jsme
- Jsme těmi, kteří uskuteční vnitřní proměnu, na základě které se následně začne proměňovat každá existující rasa ve Vesmíru; to je důvod, proč je nás na planetě Zemi v této době tak velké množství; to je důvod, proč jsme tak sledovanou planetou
- To co běžně trvá mnoho miliónů let evoluce, nám bude trvat jen pár let; tato velká proměna proběhne v následujících dvou letech; ještě nikdy v historii existence se tento posun neodehrál s takovou rychlostí
- Naše vnitřní probuzení bude ohromné
- To co se děje nyní je, že většina z nás pouze přežívá; bez uvědomění, že uvnitř nás spočívá nezměrná síla
- To, že transformace probíhá poznáme podle nastalých změn; tou první bude pravděpodobné zkolabování všech počítačů; to se stane na základě silného vyzařování ze Slunce; tato změna nás přinutí, abychom se uvnitřnili
- Další změnou bude přepólování
- Poté se zastaví magnetické pole, která nás ovlivňuje na všech úrovních; již nyní se objevuje mnoho nemocí, které s tímto slábnoucím magnetickým polem souvisí; je to vědecký fakt - 
- Doporučuji shlédnout dva filmy, které jsou výsledkem vědeckých bádání,a které přináší poznatky o tom, co se nyní na planetě Zemi děje; první z nich se jmenuje Solar Revolution a druhý Magnetic Storm (od Novy)

                                                   
- Z obou dokumentů vyplývá, že magnetické pole změní naše stávající lidské vědomí na vyšší úroveň; jednou se probudíme z „noční můry“, která byla způsobena 13 tisíc let nazpátek, kdy se experimentovalo - bez dodržování vesmírných zákonů a výsledkem těchto nezdařilých pokusů se formoval svět, ve kterém nyní žijeme
- V současné době je velmi potřebné, abychom se zpátky dotýkali Země; když budeme chodit bosýma nohama po Zemi, získáme na jasnosti a síle; k tomuto tématu doporučuji, podívat se na stránky Earthing.com
                                                           

- V rámci Školy Rozpomínání se předává nauka, která je velmi pradávná a pojednává o propojení srdce s myslí (mozkem). Dříve bylo zapotřebí mnoho let, než se adpeti jednotlivých škol k tomuto propojení dopracovali... my však tolik času nemáme, proto jsme ze všech učení vybrali jen to nezbytně nutné, aby se nyní ke stejnému výsledku dalo dojít během 4-5 denního semináře v rámci této školy

- Brzy přijdeme na to, že naše tělo je obraz... tato změna ve vnímání sebe sama nastává, jakmile se nám rozšiřuje naše vědomí

- V momentě přijetí této skutečnosti dojdeme k poznání, jakým způsobem přejít do další dimenze, jak se vyléčit z každé nemoci atd.

- Na seminářích Školy Rozpomínání se učí, jakým způsobem se naladit na sny, které řídí srdce... během těchto snů se zpátky dozvídáme, jak tvořit svou realitu, tyto sny nás vedou k rozpomenutí na svou podstatu, na to, kým ve skutečnosti jsme... pokud naše sny řídí srdce, tak se nám přestávají zdát špatné sny (ve smyslu - noční hrůzy)

- Během pár dnů bude lektorům Školy Rozpomínání sdělena informace, která se týká přesného návodu, jak postoupit do 4-té dimenze. Tato informace souvisí s propojením levého (fyzického) srdce - přesněji - posvátného prostoru v tomto srdci se srdcem na pravé straně našeho těla, které je 4-dimenzionální (někdy nazýváno jako srdce duchovní)

- Velmi brzy si kolektivně vzpomeneme na to, že uvnitř nás samých se nachází Zdroj, ze kterého bylo stvořeno vše existující

 

  11.03.2013

   


    Tyto dny k nám proudí pradávná síla a vědění z Venuše. Stačí se     zaposlouchat a naladit na své srdce. Kdo tuto dávnou píseň uslyší, ten začne  ve svém životě manifestovat  "Jak nahoře, tak dole". A nejsilnější energie ve Vesmíru - THE LOVE - spojí rozpojené, zharmonizuje neharmonické, posílí oslabené, pohladí a rozehřeje smutné a osamnělé. SO IT BE. 


14.2.2013
Přeji krásný Valentýnský den. Nedávno mi přišly po emailu afirmace od Louise L.Hay, které pochází z knihy Vnitřní moudrost. Tady jsou -

"Miluji a přijímám sama sebe takovou, jaká jsem. Podporuji se a věřím si, ať už jsem kdekoliv. Kladu si ruku na srdce a cítím lásku, která tam sídlí. Vím, že je v něm spousta místa, kde se mohu přijímat tady a teď. Přijímám své tělo, svou váhu, svou výšku, svůj vzhled, svou sexualitu a své zkušenosti. Přijímám vše, co jsem si pro sebe vytvořila - svou minulost a přítomnost. Jsem ochotna dovolit své budoucnosti, aby nastala. Jsem Božským, velkolepým vyjádřením života a zasluhuji to nejlepší. Toto všechno nyní pro sebe přijímám. Přijímám zázraky. Přijímám uzdravování se. Přijímám celistvost. A především přijímám sama sebe. Jsem drahocenná, a tu, kterou jsem, opatruji."


26.12.2012

15 věcí, které vedou k „Lehkosti Bytí“

 1. Vzdejte se potřeby mít vždy pravdu
Mnoho z nás si stěží dovede představit situaci, ze které by vyplývalo, že nemáme pravdu. Zkrátka chceme mít pravdu vždy. I za cenu ukončení skvělého vztahu nebo způsobení nemalého trápení sobě samým, stejně jako ostatním. Nestojí to však za to. Pokaždé, když budete mít „silnou“ potřebu dohadovat se, kdo má pravdu a kdo se mýlí, položte sami sobě otázku, která pochází od Dr.Wayne Dyera: „Je lepší mít pravdu, nebo budu raději více láskyplný/á?“ Jaký dopad může mít tato změna?
Je vaše ego skutečně tak silné?

  2. Vzdejte se potřeby mít nad vším kontrolu
Zkuste se vzdát potřeby stále všechno kontrolovat, ať už se jedná o situace, události, lidi atd. Nezáleží na tom, zda jsou to vaši milování, spolupracovníci nebo jen neznámí lidé na ulici – dovolte jim, jen tak být.

"Odevzdáním, dojde vše k realizaci." Lao Tzu 

  3. Vzdejte se obviňování
Neobviňujte ostatní za to, co máte nebo nemáte, nebo za to, co cítíte nebo necítíte. Nevzdávejte se své zodpovědnosti za život a nevydávejte svou vnitřní sílu nazmar.

 4. Vzdejte se vnitřních vyčítavých dialogů
Jak mnoho lidí se trestá tím, že negativně smýšlí o sobě samých, něco si často vyčítá případně se obviňuje? Nevěřte všemu, co vám vaše mysl překládá, zejména pokud se jedná o negativní sebeobviňující myšlenky.

„Mysl je skvělý instrument, pokud se správně užívá. Pokud je tomu naopak, stává se v nemalé míře instrumentem destruktivním“ Eckhart Tolle

 5. Vzdejte se limitujících myšlenkových vzorců
… těch, které napovídají co můžeme dělat a co naopak nemůžeme, co je možné a co je nemožné. Otevřete křídla a rozleťte se! 

6. Vzdejte se stěžování si
Zanechejte častého stěžování si na všechno možné – lidi, události, které vás učinily nešťastnými, smutnými, případně vás uvedly do deprese. Nikdo vás nemůže učinit nešťastnými, žádná situace vás nemůže přinutit být smutnými, jedině v případě, že to vy sami připustíte. Samotná situace není oním spouštěčem negativní nálady. Tímto spouštěčem jsou jen a pouze vaše vnitřní pocity. Je to jen na vás samotných, jakým způsobem budete, tu kterou situaci nebo, toho kterého člověka vnímat. 

7. Vzdejte se luxusu kritizování
Nekritizujte situace, lidi, události, jen proto, že jsou jiné, nebo se vyvíjí jiným způsobem, než jste si představovali. Všichni jsme odlišní, i když z pohledu pravé Esence Bytí, jsme všichni stejní. Téměř všichni si přejeme být šťastnými, milovat a být milováni, toužíme po pochopení. 

8. Vzdejte se své touhy oslňovat jiné
Často se snažíme udělat dojem způsobem, který však nesouzní s naší vnitřní pravdou. Není třeba nasazovat si masky. Jakmile bude náš projev přímočarý, pravdivý, upoutáme tím mnohem větší množství lidí, než v případě, kdy se skrýváme za masky. 

9. Vzdejte se rezistence vůči změnám
Změna je dobrá. Změna pomáhá k posunu z bodu A do bodu B. Zlepšuje život. Následujte svou intuici a nalaďte se na potřebné změny, které vzápětí zrealizujte. 

Jakmile poslechnete vnitřní intuici, která vás vede ke změně, Vesmír zabezpečí, aby se vám otevřela cesta tam, kde stály dříve pevné zdi“ Joseph Cambell 

10. Vzdejte se obav a strachů
Strach je jen iluze. Sám o sobě neexistuje. Jsme to my sami, kdo ho stvořil. Je to téma, které se týká jen naší mysli. 

„Jediné čeho se můžeme obávat, je obava samotná“  Franklin D.Roosevelt 

11. Vzdejte se posuzování
neposuzujte věci, situace, události, jen z toho důvodu, že jim nerozumíte. Mysl funguje pouze tehdy, pokud je otevřená. 

„Nejvyšší formou ignorance je odmítání něčeho, o čem nic nevíte“ Dr. Wayne Dyer 

12. Vzdejte se výmluv
Často se velmi limitujeme, protože si sami tvoříme překážky s pomocí mnoha výmluv. Namísto toho, abychom na sobě pracovali, posouvali se dál, vytváříme si pevné mantinely, v rámci kterých lžeme sami sobě. Navíc – 99,9% výmluv není reálných. Pravdu byste v nich nenašli. 

13. Vzdejte se přemýšlení nad minulostí
Buďte přítomní v každém Tady a Teď. Přítomný okamžik je jediné, co existuje. 

14. Vzdejte se lpění
Lpění lze nahradit láskyplným vyzařováním. Namísto závislostí na lidech, věcech…  se zkuste „odpojit“ a nahradit tyto závislé vztahy těmi, ve kterých bude proudit láska. Z vašeho srdce. 

15. Vzdejte se modelu žití, který je přizpůsoben očekávání druhých
Nemáme žít životy jiných lidí. Primární vztah máme mít sami se sebou – nejlépe láskyplný. Od toho se odvíjí vše ostatní. Pokud si vytvoříme láskyplný vztah sami k sobě, naladí se do této podoby i naše vztahy s jinými bytostmi.

 

      

 (převzato z Finer Minds)

28.10.2012
V poslední době mi přišlo, ruznými cestami, několik moudrých sdělení. Ráda bych se podělila -

Snažte se vymanit lásku z emocionálního sevření, v němž je od chvíle, kdy jste se narodili, a objevujte cestu ke svému bytí. Dokud se láska nestane součástí vašeho bytí, podobá se spíše bolesti, utrpení a smutku      
OSHO

Míra našich strachů a obav je přímo úměrná závislosti na vnějším světě
LAZAREV

A zde je několik zpráv od MELCHIZEDEKŮ -
Přichází doba, kdy si uvědomíme, že primární vztah máme sami se sebou.
V momentě přijetí tohoto poznání, budeme schopni začít žít posvátné vztahy.
Mužský a ženský princip se zharmonizuje a vztah mezi mužem a ženou bude založený na bezpodmínečné lásce (zmizí strachy, potřeby, chtění, závislosti).


V nastávající době se uvolní z mřížky vědomí kolem planety Země kódy, které do ní byly vloženy dva tisíce let nazpátek rodinou a komunitou Essenských (Yeshou, Máří Magdalénou a dalšími Mistry). 


A k jakému dalšímu poznání nás tyto kódy dovedou?
- vědomě se začneme ladit na svá energetická těla (rozpomene se, jakým způsobem zharmonizovat bloky ve svém těle, ať už fyzickém, mentálním nebo emocionálním)

 - stejnou důvěru, kterou jsme dříve směřovali k duchovním učitelům,  začneme dávat především sami sobě... naladíme se na moudrost ve svém srdci

- ke zharmonizování ženského a mužského principu nás přivede "přenastavení" energetického toku, a to na vertikální směr. Jakmile se naladíme do láskyplného stavu v propojení se Zemí (Matkou Zemí) a Vesmírem (Otcem Nebes),  uvědomíme si tu podporu, která nám v každém okamžiku přichází. 
Důležité je, abychom už nic neodkládali na později. My máme být tou změnou, kterou si přejeme vidět kolem sebe. První kroky jsou těžké, ale je to správný směr. Tak jak se nám na začátku bude kráčet s novými změnami nelehce, tak po krátké chvíli začneme radostně tančit, že jsme to zkrátka dokázali. Dokázali posbírat veškerou sebedůvěru a odvahu k tomu, abychom začali proměňovat sebe (míněno - začali vylaďovat svůj vnitřní svět:)... což znamená - začali žít v každém Tady a Teď v souladu a rezonanci sami se sebou (na prvním místě:).


Dlouho dobu žijeme v převládajícím mužském principu. Nyní se "ze dne na den" probouzí ten ženský - nebude však již převládající. Ženská síla se otevře a vyladí s mužskou energií. Takový je také vztah  mezi Zemí a Nebem. 

Čím dříve si uvědomíme, že nic nepřevažuje, nic není potlačováno, o to dříve se nám podaří vystoupit ze světa polarit. Zharmonizovaný mužský a ženský princip nás dovede k Jednotě, a v té chvíli se naše životy promění - budeme žít své sny.

Pozitivní zpráva je, že se to už děje.

Miracles happen every day. Zázraky se dějí každý den.


      

 Následujte hlas svého srdce a Vesmír vám dokořán otevře cestu, která se dříve zdála být neprůchodná.